U bevindt zich hier : Home || Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Copyright © 2005 Bloemen in Business.NL

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van elektronisch publiceren, druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Bloemen in Business.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Bloemen in Business bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Bloemen in Business; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.


Informatie

Uw tevredenheid is heel belangrijk voor ons , dit garandeerd u dat alle orders worden behandeld met de grootste zorg en vakmanschap.

Al onze prijzen zoals vermeld op onze site zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld en in euro's

Bestellingen dienen 24 uur voor levering in ons bezit te zijn met uitzondering van levering naar Japan , Zuidoost Azië , Australië en Nieuw-Zeeland en overige niet genoemde landen in deze omgeving , deze dienen 48 uur van te voren bij ons binnen te zijn , dit om een tijdige levering te kunnen waarborgen.

Er vinden geen order verwerkingen plaats op Zon- en Feestdagen uw bestellingen worden de eerstvolgende werkdag door ons verwerkt , bestellingen die op zaterdag bij ons binnen komen worden tenzij u een andere datum aangeeft op maandag uitgeleverd met uitzondering van feestdagen.

Boeketten planten, bloemwerk en rouwarrangementen: vóór 12 uur besteld, dezelfde dag nog bezorgd in heel Nederland! Knuffels, wijnen, fruitmanden en alle overige niet bloemprodukten en buitenland worden de volgende dag geleverd.

Uiteraard proberen wij uw bestelling ten alle tijden zoals op onze site afgebeeld te realiseren , deze afbeeldingen dienen uitsluitend om u een indruk te geven hoe het boeket of bloemstuk eruit komt te zien , omdat het hier een natuur en seizoens produkt betreft kunnen wij de soorten niet altijd garanderen , wij doen in dit geval altijd ons uiterste best deze door een soortgelijk produkt te vervangen.

Annuleren van uw bestelling , indien uw bestelling nog niet is verwerkt en betaald is dat gratis. Als u heeft gekozen voor een online betaling, dan is uw betaling al online voldaan. Om het geld weer op uw rekening te crediteren berekenen wij 10% kosten met een minimum van € 5,-.

Bloemen in Business behoud zich het recht toe bestellingen te weigeren op bepaalde gronden , zoals dat naam en bank of gironummer niet met elkaar overeenkomen en indien er sterk getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de gedane bestelling.

Particulieren kunnen alleen gebruik maken van de mogelijkheid tot betaling via eenmalige machtiging en creditcards.

Bedrijven kunnen gebruikmaken van bovengenoemde betalingsmethoden en de mogelijkheid tot betaling via factuur alleen de eerste keer zal de rekening vooruit betaald dienen te worden.

Betaling van de factuur dient binnen 28 dagen te geschieden op hierop vermeld bank- of gironummer.

Reclames dienen binnen 5 dagen na leveringsdatum schriftelijk via fax of e-mail bij ons gemeld te worden.

De Directie Bloemen in Business

Van retourzending uitgesloten
* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.Garantiebepaling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.


Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper Zwolle is gevestigd.